Overzicht van het onderwerp

 • Algemeen

  Fotolia_69873989_XS-adjustedWat we zijn
  De Management of Change Coöperatie bundelt als instituut de krachten van zelfstandige professionele ondernemers en particuliere professionals voor het resultaatgericht verbeteren, innoveren en veranderen.

  Wat we doen
  We doen dit met onze leer- en ontwikkeltrajecten (cursussen, opleidingen, trainingen, workshops), begeleiding (coaching en intervisie), versterking (meester/gezel op de werkplek) en bundeling (samen één contractpartij als partner in verandering). Onze leer- en ontwikkeltrajecten worden via Incompany en Open Inschrijvingen aangeboden.

  Onze aanpak kenmerkt zich door inbedden van het leren en ontwikkelen met de werkomgeving van onze deelnemers; de praktijk wordt daarbij versterkt met toegepaste theorie. We doen dit in een omnichannel channel aanpak: fysieke bijeenkomsten worden versterkt door onze online leeromgeving. In onze bijeenkomsten leren we in actie! Aldus wordt het beste leerresultaat verkregen.

  Wat het voor jou als ondernemer kan betekenen
  Als je als zelfstandige ondernemer je diensten (zoals een opleiding of training) en producten wil aanbieden via onze Coöperatie, dan betekent dit voor je....

  • ...dat je toegang tot de markt krijgt
   Je wilt toegang tot de markt door het benutten van de relaties van andere ondernemers. De Coöperatie ondersteunt dit door haar marketing en sales en in het bijzonder haar website en affiliatie programma met haar aanbrengprovisie en de mogelijkheid om beroepsopleidingen vrij van BTW aan te bieden.

  • ...dat je omnichannel kan opleiden
   Je zoekt een hedendaagse online leeromgeving die je opleidingen en trainingen omnichannel ondersteunt: leren via een goede mix van online leren en fysieke en virtuele bijeenkomsten. De Coöperatie biedt dit.

  • ...dat je Samen Werkt aan een dienst of product
   Je onderkent dat hedendaagse opleidingen en trainingen geen one-man-show meer is. Je zoekt een uitdagende samenwerking met andere ondernemers voor diensten en producten met een hoge kwaliteit. De Coöperatie ondersteunt dit met haar structuur waarin ondernemers in "cellen" samen een dienst en product ontwikkelen en voeren.

  • ...dat de Kwaliteit geborgd wordt
   Je wil deel uitmaken van een samenwerkingsverband wat bekend staat om haar hoge kwaliteit en dat ook borgt. De Coöperatie ondersteunt dat met haar kwaliteitssysteem "Management of Change Quality Assurance" (MOCQA): van testen in onze community, kwaliteitsaudits, evaluaties tot aan voorwaarden, klachtenregeling en geschillencommissie. Voor klanten betekent dit dat de beste oplossing gezocht kan worden bij het probleem c.q. de uitdaging en niet je eerste en beste eigen "panacee" oplossing. De Coöperatie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), heeft diverse keurmerken en is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

  • ...dat je productiviteit kan verbeteren
   Je zoekt een manier om je productiviteit te vergroten, onder meer in het herbruiken van content en  de administratie. De Coöperatie ondersteunt de verkoop, de logistiek, de financiën (facturering en incasso) en de ondersteuning met de online leeromgeving en haar online leermiddelen. Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen van het nieuwe (micro/macro)leren met content van jou veilig herbruikbaar in onze cloud. We doen dat ook voor klanten. Zie hier wat we je aanbieden om je kennis velig in de cloud te delen.

  • ...dat je maatschappelijk onderneemt: Profit & Purpose
   Je zoekt een samenwerking waar "profit & purpose" samengaan: maatschappelijk verantwoord ondernemen met een lage overhead. De Coöperatie biedt dit - naast de hierboven genoemde redenen - door haar coöperatieve gedachte en de ondersteuning van haar community van vele leden. De Coöperatie vraagt slechts een kleine afdracht van de omzet (2018: 10%) voor de gemeenschappelijke zaken. Specifieke diensten voor je project worden overeengekomen en belast op je project. De winstdeling is fair en transparant; verliescompensatie van andere projecten wordt in principe niet toegestaan. Je vermijden dus  het risico om de verliezen van andere projecten met jouw project te moeten compenseren.

  Multiethnic Group of People Holding Letter New BusinessBusiness Situatie
  Management of Change heeft de visie dat de markt voor professionele dienstverlening vraagt om “samen werken” in netwerken van professionals: het collectief geherwaardeerd in een samenleving die op weg was naar verdergaande individualisering. We zien dat een toenemend aantal kleine ondernemers in de markt zorgt en een verschuiving van expertise van organisaties naar (netwerken van) zelfstandige ondernemers.

  Opdrachtgevers zoeken daarbij toegang tot deze expertise en hebben meer en meer behoefte aan een enkelvoudige contractspartner. De Management of Change Coöperatie bundelt als partner de kennis, kunde, kracht en kwaliteit van haar deelnemende ondernemers om daarmee een betekenisvolle partij te zijn in de markt om opdrachtgevers toegang te geven tot de benodigde expertise.

  Je situatie
  Als ondernemer bent je goed in je eigen niche, maar ontbeert je de bijdrage van een instituut: van hedendaags ominichannel lesgeven, ondersteuning voor marketing, sales en logistiek, de professionele kruisbestuiving tot aan de erkenning als opleidingsinstituut en het verandermanagement.

  Bekijk onze "Waarom we er voor jou zijn" Presentatie

  Wat we zijn en hoe het werkt
  De Management of Change Coöperatie is een faciliterende coöperatie. De coöperatie voert geen eigen producten of diensten. Alle producten en diensten worden door de deelnemende ondernemers ontwikkeld en gevoerd. De coöperatie ondersteund dat door de kwaliteit te managen en de verkoop en uitvoering te ondersteunen door bijdragen van leden zelf. Zo doe je onder toezicht van het bestuur en andere leden zelf aanbiedingen aan klanten en lever je de diensten. De coöperatie factureert namens jou aan klanten.

  Elk product of dienst wordt projectmatig ontwikkeld en beheerd door één of meerdere leden. Elk ondernemersproject heeft een eigen winst en verliesverantwoordelijkheid. Ontwikkelkosten worden door het ondernemersproject zelf gefinancierd. De coöperatie kan assisteren in de crowd funding.

  De ondernemers factureren hun aandeel in het ondernemersproject aan de coöperatie. De coöperatie factureert namens de ondernemer aan klanten en betaalt de facturen van de leverende deelnemende ondernemers pas uit als de klant betaald heeft en er geen sprake is van disputen. Een evaluatie of gereedheidsmelding is daarvoor nodig.

  Voor gezamenlijke investeringen in systemen (zoals website, crm, leermanagementsystemen), marketing en kwaliteit (zoals CRKBO erkenning, NRTO lidmaatschap en keurmerk), administratie en het dagelijks bestuur wordt een percentage van de omzet (10%) ingehouden. De aanwending hiervan wordt door de Algemene LedenVergadering (ALV) gecontroleerd. De overeenkomsten die de coöperatie aangaat, hebben alleen betrekking op deze algemene activiteiten. Deelnemende ondernemers kunnen hier werkzaamheden voor verrichten en factureren aan de coöperatie (voorbeeld: website ontwikkeling en beheer).

  Met deze werkwijze zijn we samen sterker en reduceren we het risico dat het ene verliesgevende ondernemersproject de winst van het andere ondernemersprojecten kannibaliseert.


  Voor Wie

  Large Group of Multiethnic People Community Variation ConceptHet statutair lidmaatschap (Partner Member) is voorbehouden aan ondernemers die waarde willen creëren met en voor de Coöperatie. Uitgangspunt is dat Management of Change professionals moeten voldoen aan het B.I.P.S. criterium: "elke professional heeft een goed B.I.P.S. en dat blijkt uit diens handelen":

  • Bevlogen
   De professional heeft een passie voor diens professie.
  • Inspirerend
   De professional voert diens rol op inspirerende wijze uit.
  • Professioneel
   De professional staat inhoudelijk boven de materie.
  • Samenwerkend
   De professional is in staat om in een volwassen kennisdeelrelatie te acteren.

  Dat dit blijkt uit het handelen van de professional zien we in de periodieke evaluaties van elders gegeven diensten (zoals opleidingen en referenties). Heeft de professional naar mening van het Bestuur onvoldoende track record, dan kan deze onder begeleiding in de Management of Change Community dit track record opbojeen. Conform de principes van Community Courses is dit onbezoldigd.

  Selectie van interne (leden) en externe (ingehuurde) docenten omvat de toetsing op vakinhoudelijke en didactische kwaliteit. Evaluaties van (andere) opleidingsinstituten en opdrachtgevers ondersteunen dit. In geval er geen bewezen tevredenstellend trackrecord is kan de docent een didactische workshop afnemen en/of kan deze in de community -onder begeleiding van senior docenten - de bekwaamheid ontwikkelen en bewijzen.

  Voordelen
  In de "Samenvatting" is aangeven wat de Coöperatie voor je als ondernemer kan betekenen. In aanvulling daarop kunt je als statutair lid (Partner Member):

  1. onze vergaderingen bijwonen en je stem laten horen en gelden (stemrecht).
  2. korting krijgen bij de producten en diensten van andere Coöperatie-leden.
  3. onze diensten en producten publiceren op je website (affiliatie programma) en de affiliatie provisie verzilveren (vanaf datum inschrijving als statutair lid).
  4. je opleiding c.q. training met ons ontwikkelen en daarvoor gebruik maken van onze online leeromgeving.
  5. je opleiding of training (inclusief de online leeromgeving) uittesten in onze community.
  6. je diensten en producten in onze etalage zetten en ons affiliatie-programma voor je laten werken. je kunt per product/dienst besluiten om korting te geven aan andere Coöperatie-leden.
  7. gebruik maken van een eigen winkelpagina met je producten en de verkoop daarvan volgen.
   voor betalende afnemers gebruik maken van de leeromgeving van de Coöperatie.
   gebruik maken van ondersteuning door de Coöperatie waaronder:
   • software voor productie van online leermateriaal en onze platforms voor beveiligde distributie daarvan.
   • het kwaliteitssysteem (van audit tot evaluatie).
   • ondersteunende marketing (van CRM systeem tot coupon uitgifte).
   • facturering en incasso van de Coöperatie.
   • de voorwaarden en bijbehorende geschillenregeling.
  8. op je website en andere uitingen het "empowered by Management of Change" label gebruiken.
   je winst onder inhouding van omzetprovisie (2018: 10%) en aan anderen betaalde affiliatie-provisies incasseren.

  Noteer dat voor bijeenkomsten een kostendekkende bijdrage gevraagd wordt, dat coöperatie-diensten in tijd beperkt zijn (2 uur per lid per jaar) en dat aanvullende diensten belast zijn.

  Aanpak

  Multiethnic Group of People Holding Letter MarketIngebed leren in een omnichannel leeromgeving
  Onze aanpak kenmerkt zich door inbedden van het leren en ontwikkelen met de werkomgeving van onze deelnemers; de praktijk wordt daarbij versterkt met toegepaste theorie. We doen dit in een omnichannel channel aanpak: fysieke bijeenkomsten worden versterkt door onze virtuele leeromgeving.  We gaan voor de leer- en veranderreis. Aldus wordt het beste resultaat verkregen.

  Autonome Cellen
  Elk samenwerkingsverband voor een dienst of product is een autonome cel met professionals die projectmatig acteren. Dat kan bijvoorbeeld een project voor een vijfdaagse maatwerktraining zijn of een opleiding die gedurende 5 jaar gegeven wordt.

  Kernwaarden
  De coöperatie wil bij eenieder (van ondernemer tot deelnemer) die betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van onze diensten en producten de volgende TOWERR waarden nastreven

  • Tesamen
  • Open
  • Wederkerig
  • Eerlijk
  • Reflecterend
  • Respecterend

  Ons motto is dat we Reflective Practitioners willen zijn: reflecterend op het denken en handelen van onszelf en anderen.

  Raamovereenkomst
  De Coöperatie sluit met elke deelnemer een raamwerkovereenkomst af. Hierin zijn vele zaken geregeld: van aanbrengprovisie tot aan intellectueel eigendom. Deze raamwerkovereenkomst wordt - vanwege het intellectueel eigendom - na je aanmelding gedeeld. Wilt je voorafgaande aan de aanmelding de raamwerkovereenkomst inzien, neem dan contact op.

  Financiering
  Je draagt als ondernemer zelf zorg voor de financiering van je project. De Coöperatie kan ondersteunen in het verkrijgen van de financiering (bijvoorbeeld crowd funding), maar acteert zelf niet als financier.

  De investering in het opzetten van de Coöperatie is gefinancierd door de Management of Change BV, die hiervoor een founders fee heeft die uit de coöperatieafdracht gehaald wordt: 1/10 van de afdracht door leden aan de Coöperatie (2018: de afdracht is 10% van de omzet. De BV krijgt vervolgens van die afdracht 1/10: 1% van de omzet dus).

  Marketing en Sales
  De Coöperatie ondersteunt de marktbewerking met marketing campagnes via de diverse kanalen (zoals website, social media, maling). Ondernemers ontwerpen hun eigen - op hun dienst/product gerichte -marketing campagne; een ondersteunende workshop kan door de ondernemer afgenomen worden. Tegen doorbelasting kan de Coöperatie daarin ondersteunen.

  Alle verkopen voor Open Inschrijving vinden plaats via de Algemene Website. Vervolgverkopen (cross- en upselling) kunnen ook rechtstreeks in de leeromgeving plaats vinden. De incompany verkopen vinden in principe plaats via offertes en back to back afspraken met de ondernemers. Onder toezicht van het bestuur is het coöperatielid zelf het aanspreekpunt voor de klant.

  Een Affiliatie Programma ondersteunt de Marketing en Sales: elk lid dat vanuit diens website doorverwijst ontvangt onder bepaalde condities een affiliatie-provisie (2018: 15%). Ook het aanleveren van incompany leads die leiden tot verkopen ontvangen een vergoeding. Neem contact op voor de te volgen procedure.

  Statutaire Leden van de Coöperatie kunnen gebruik maken van het CRM systeem met daarin voor anderen afgeschermde klantgegevens. Neem contact op voor nadere info.

  Klanten kunnen voor advies, vragen en suggesties (voornamelijk telefonisch en per email) terecht bij de front office van de Coöperatie.

  Logistiek
  De Coöperatie ondersteunt in de logistiek onder meer door:

  • Het bemiddelen van geschikte leslocaties.
  • De productie van syllabi en ander leermateriaal.
  • De verhuur van beamer, flipover en dergelijke

  Kwaliteit
  Uiteraard vindt de ontwikkeling, verkoop en levering van van onze diensten plaats binnen de kaders van het kwaliteitssysteem en bewaakt de Coöperatie dit continue om onze hoge kwaliteit en klanttevredenheid te borgen. Zie bijvoorbeeld onze kwaliteitspagina op deze site. Na aanmelding krijgt je toegang tot ons kwaliteitssysteem waar je zelf ook de kwaliteit kan helpen ontwikkelen: "Management of Change Quality Assurance" (MOCQA): van testen in onze community, kwaliteitsaudits, evaluaties tot aan voorwaarden, klachtenregeling en geschillencommissie.

  Voorwaarden
  Onze voorwaarden zijn leidend. Als lid gebruikt de Coöperatie deze voorwaarden.

  Community
  De oorsprong van de Coöperatie is de Management of Change Community (2015:1250 leden). De Coöperatie hoedt en voedt deze community door bijeenkomsten zoals het jaarlijkse VeranderWeekend en het uittesten van nieuwe diensten en producten. Alleen de out of pocket kosten (zoals locatiehuur en catering) worden daarbij aan deelnemers in rekening gebracht. Aldus is er een wederkerige relatie die voor Coöperatie en Community waarde toevoegt: uitgeteste diensten/producten en mond op mond reclame van onze community leden.

  Winstdeling en geen verliesdeling
  Elk project deelt op transparante wijze de winst onder inhouding van een afdracht (2015:10%) aan de Coöperatie voor algemene zaken. Een voorbeeld daarvan zijn de bureaukosten, de marketing gericht op naamsbekendheid en het volledige assortiment, het lidmaatschap van de vakvereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en het lidmaatschap en bijbehorende audits voor de erkenning van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

  Specifieke diensten worden per project/lid afgenomen en belast bij de deelnemende ondernemers. Bijvoorbeeld een marketing campagne of advertentie voor je dienst of product, het gebruik van de leeromgeving per deelnemer, ondersteunende moderatie van je leeromgeving, huur en catering locatie en leermaterialen, ontwikkeling van content, en trainingen gericht op je eigen bijdrage. Veelal worden deze diensten en producten van één van onze andere afnemers afgenomen.

  De winstdeling is fair en transparant; verliescompensatie van andere projecten wordt in principe niet toegestaan. je financiert dus niet de winkeldochters van anderen.

  Algemene Ledenvergadering
  De werking van onze Coöperatie omvat onder meer het hoogste orgaan, de Algemene Leden Vergadering. Daarin vindt de finale besturing plaats, waaronder het goedkeuren van het budget, het jaarverslag en de aanname van nieuwe leden. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan het Bestuur.

  Bekijk onze "hoe we werken" presentatie:

  Inductie

  DIverse People Holding Text PlanAls je zich aanmeldt doorloop je - naast de  aanvraagprocedure - de volgende stappen in ons inductieprogramma:

  1. Aanbieding product
  Na aanmelding het statutaire lidmaatschap ontvangt Je toegang tot onze omgeving die de ontwikkeling van je dienst/product ondersteunt. Daarbij biedt je in stappen het volgende aan het bestuur aan:

  1. Dienst/Product-Idee
  2. Dienst/Product-Voorstel
  3. Dienst/Product-Implementatieplan
  4. Korte beschrijving (voor de website)
  5. Detailbeschrijving (voor de website)

  Dit proces wordt ondersteund door het ontwerpen van de waardepropositie van je dienst/product. Dit voedt dan ook je promotieteksten. Heeft je hier geen ervaring mee dan kunt je een aanvullende workshop volgen.

  Vanaf stap 4 kunt je kiezen om je product zelf te configureren op je pagina met je eigen producten dan wel de tekst tegen een kleine vergoeding aan te leveren aan de shopmanager die dit voor je uitvoert.

  2. On Boarding
  De On Boarding omvat:

  • On Boarding Cursus
   Elk nieuw lid krijgt toegang tot een On Boarding cursus, waarin online de ins en outs van het lidmaatschap gedeeld wordt.
  • On Boarding Gesprek
   Er wordt een On Boarding Gesprek (virtueel/face2face) geboekt met een lid van het Bestuur, waarin onder meer het kwaliteitssysteem en haar systemen gedeeld wordt.
  • On Boarding Buddy
   Er wordt een een ander lid gevraagd om ute begeleiden in de On Boarding: de On Boarding Buddy.
  • On Boarding Presentatie
   Op de eerstvolgende ledenbijeenkomst introduceert je jezelf en deelt je je waardepropositie met de andere leden.
   Afhankelijk van de aard van je dienst/product kunt je nog de volgende activiteiten tegenkomen:

  Leeromgeving Basis & Build Workshops
  Elke deelnemende ondernemer, die een opleiding of training in onze leeromgeving levert, kan een "Basis" en één of meerdere "Build Workshop" afnemen. Daarin wordt in de virtuele leeromgeving de module gevuld (training on the job). Uitvoerende docenten (die gebruik maken van een bestaande leeromgeving) krijgen een instructie aangevuld met begeleiding.

  Didactiek
  Elke docent of ontwikkelaar van een opleiding of training kan een "Didactiek Cursus" afnemen. Het certificaat daarvan is verplicht voor het geven van opleidingen. Per opleiding kan een vrijstelling aangevraagd worden bij het bestuur.

  Diversity People Student Teamwork Friendship Support Concept

  Investering

  Je investering
  Het lidmaatschap varieert naar omvang van je organisatie. Neem contact op voor het actuele tarief.

  Aanvullende diensten
  Om de overhead zo laag mogelijk te houden brengen wij de diensten voor je project in rekening. Aldus vallen de kosten daar waar ze nodig zijn om winst te genereren. 

  Wat je nodig heeft hangt uiteraard af van je eigen mogelijkheden en wensen en - ten laatste maar niet ten minste - je waardepropositie en je trackrecord.


  Bekijk ook de meest gestelde vragen en hun antwoorden op de voorpagina. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op. 

  Overweegt je een aanmelding en heeft je behoefte aan advies, dan kunt je contact met ons opnemen:

  Bel: +31(0)611119405 
  Of mail: info@managementofchange.nl

  066d8eb

  Bert van der Hooft MCM 

  Dan wel gebruik ons contactformulier.

  Aanmelden

  Besloten om aan te melden? Vul dan het formulier in:


  Direct Aanmelden

  Je ontvangt voor je inductiegesprek met het bestuur een pro-rato factuur voor het lopende jaar. Voor de navolgende keren ontvangt je een herhalingsfactuur per email. Opzeggen kan drie maanden voor aanvang van het kalenderjaar. 

  Na je aanmelding en in afwachting van het besluit van de ALV start het bestuur het beschreven inductieprogramma op.

  De Algemene Leden Vergadering (ALV) besluit op voordracht van het Bestuur over je lidmaatschap. Doorgaans gebeurt dit binnen enkele weken. Annuleren kunt binnen twee weken na aanmelding zolang je nog geen gebruik heeft gemaakt van de On Boarding Cursus; dan wordt 50%  terugbetaald.

  Wilt je dit proces nader bekijken? Klik dan hier.